glossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

Suomen kielitieteellinen yhdistys on perustettu vuonna 1977. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, lähentää eri kielten ja yleisen kielitieteen tutkijoita sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita.

Ajankohtaista

SKY, Helsinki Area & Language Studies ja CROSSLING järjestävät symposiumin Helsingissä 28.-30. elokuuta 2014:
Language Contact: The State of the Art

POSTIOSOITE
Suomen kielitieteellinen yhdistys r.y.
c/o Yleinen kielitiede
PL 24
FIN-00014 Helsingin yliopisto

Palautelomake

HAE SKY:n sivuilta: