- English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

AJANKOHTAISTA

Suomen kielitieteellisen yhdistyksen pro gradu-palkinto

Suomen kielitieteellinen yhdistys ry. (SKY) on vuodesta 2011 lähtien jakanut palkinnon erityisen ansiokkaalle kielitieteelliselle pro gradu -tutkimukselle. Viime vuonna sen sai Anne Koskinen saksan kielen alaan kuuluvasta tutkielmastaan Die Felder der Bilder. Das Lexem Bild in den Bildwissenschaften, der Kunst und Johann Königs Werk Blinder Galerist.

Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen helmikuussa järjestettävän vuosikokouksen yhteydessä. Vuonna 2023 jaettava palkinto koskee 1.10.2021 ja 30.9.2022 välisenä aikana valmistuneita töitä. Palkinnon suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen johtokunnan kokouksessa. Voittaja palkitaan myös vuoden jäsenyydellä SKY:ssä, minkä lisäksi palkinnon voittajalla on mahdollisuus esitelmöidä tutkimuksestaan keväällä pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa.

Perusteltuja ehdotuksia palkinnonsaajiksi pyydetään pro gradujen ohjaajilta. Palkittava tutkielma voi edustaa mitä tahansa Suomen yliopistoissa edustettua kielentutkimuksellista alaa ja kieliainetta. Erityisenä ansiona pidetään teoreettista kunnianhimoisuutta sekä vallitsevia kielitieteellisiä teorioita, metodeja ja paradigmoja kyseenalaistavaa tai kehittävää otetta, mutta luonnollisesti kaikki ehdotukset ovat yhtä tervetulleita. Pyytäisimme kiinnittämään huomiota gradujen pituuteen: loistavan pro gradu -työn ei tarvitse olla tavanomaiset mitat täyttävää gradua pitempi.

Perustellut ehdotukset sekä itse tutkielman sähköinen versio tulee lähettää sähköpostitse SKY:n johtokunnalle osoitteeseen taivo@utu.fi 20.11.2022 mennessä. (Jos tutkielma on verkossa, riittää linkki siihen.)

Ehdotus liitteineen on mahdollista lähettää myös paperisena. Postitse toimitettavat ehdotukset ja kaksi kappaletta itse tutkielmaa osoitetaan SKY:n johtokunnalle, ja niiden tulee olla perillä viimeistään 20.11.2022 osoitteessa

Suomen kielitieteellinen yhdistys ry. c/o Silja-Maija Spets,
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus,
Hämeenkatu 1,
20014 Turun yliopisto.

Ehdotus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä työn kirjoittaja, sen aihe, ohjaaja(t) ja lyhyet perustelut sille, miksi ehdotettu työ on palkinnon arvoinen (esim. mitä uutta tietoa se tuo; työn arvostelijoiden lausunnon/t voi liittää mukaan). Myöhässä tulleita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon.

Yhdistyksen johtokunta valitsee palkittavan työn kokouksessaan. Palkinnosta ilmoitetaan palkinnonsaajalle ja ehdotuksen tehneelle ohjaajalle.

Lisätietoja SKY:n sihteeriltä sähköpostiosoitteesta smespe(at)utu.fi.

Hyvää alkanutta lukuvuotta SKY:n johtokunnan puolesta toivottaen,

Lotta Aunio ja Silja-Maija Spets

(puheenjohtaja ja sihteeri)

Uusin Finnish Journal of Linguistics

Finnish Journal of Linguistics (volume 34:2021) on verkossa