- Suomeksi -
The Linguistic Association of Finland
Suomen kielitieteellinen yhdistys

LINGUISTIC WEB SITES

INTERNATIONAL
  • The Linguist List
  • Association for Linguistic Typology

    Endangered Languages
  • Foundation for Endangered Languages
  • Endangered Languages Fund
  • Terralingua
  • Sähköpostilista: endangered-languages-l
  • DOBES - Documentation of Endangered Languages
  • Tapani Salmisen kotisivut
  • IN FINLAND
    Linguistic Associations
  • The Mother Tongue Society (Kotikielen seura)
  • The Association of Contemporary Finnish (Nykysuomen seura)
  • The Association of Speech and Language Research (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.)
  • The Finno-Ugrian Society (Suomalais-Ugrilainen seura)
  • The Society of Finnish Language (Suomen Kielen Seura)
  • The Finnish Association of Cognitive Linguistics (Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA)
  • Association Finlandaise de Linguistique Appliquée (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry)
  • The Modern Language Society (Uusfilologinen yhdistys r.y.)
    Publications of some linguistic associations
  • Puhe ja kieli (Journal of the Association of Speech and Language Research)
  • Sananjalka (Journal of The Society of Finnish Language)
  • Virittäjä (Journal of the Mother Tongue Society)
    Research institutions
  • Research Institute for the Languages of Finland (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)
  • Center for Applied Language Studies Soveltavan kielentutkimuksen keskus

    Linguistic departments in Finnish universities
    > SEE LIST