- Suomeksi -
The Linguistic Association of Finland
Suomen kielitieteellinen yhdistys

LINGUISTIC WEB SITES

INTERNATIONAL
 • The Linguist List
 • Association for Linguistic Typology

  Endangered Languages
 • Foundation for Endangered Languages
 • Endangered Languages Fund
 • Terralingua
 • Sähköpostilista: endangered-languages-l
 • DOBES - Documentation of Endangered Languages
 • Tapani Salmisen kotisivut
 • IN FINLAND
  Linguistic Associations
 • The Mother Tongue Society (Kotikielen seura)
 • The Association of Contemporary Finnish (Nykysuomen seura)
 • The Association of Speech and Language Research (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.)
 • The Finno-Ugrian Society (Suomalais-Ugrilainen seura)
 • The Society of Finnish Language (Suomen Kielen Seura)
 • The Finnish Association of Cognitive Linguistics (Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA)
 • Association Finlandaise de Linguistique Appliquée (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry)
 • The Modern Language Society (Uusfilologinen yhdistys r.y.)
  Publications of some linguistic associations
 • Puhe ja kieli (Journal of the Association of Speech and Language Research)
 • Sananjalka (Journal of The Society of Finnish Language)
 • Virittäjä (Journal of the Mother Tongue Society)
  Research institutions
 • Research Institute for the Languages of Finland (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)
 • Center for Applied Language Studies Soveltavan kielentutkimuksen keskus

  Linguistic departments in Finnish universities
  > SEE LIST