- English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

JULKAISUJA

SKY JOURNAL OF LINGUISTICS

Yhdistys julkaisee SKY Journal of Linguistics -lehteä, joka ilmestyy kerran vuodessa. Vuoteen 1998 asti lehti oli nimeltään SKY - Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja. Lisätietoja lehden kotisivulla.

SKY JoL 2018

Uusin SKY JoL (31:2018)

SKY:N AIKAISEMMAT JULKAISUT
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen julkaisuja
 1. Papers from the Conference on General Linguistics, Lammi 22.-23.8.1977, 101 pages, 1977.
 2. Papers from the Conference on General Linguistics (Morphology), Seili 24.-25.8.1978, 166 pages, 1978.
 3. Papers from the Conference on General Linguistics (Quantitative and Computational Linguistics), Seili 29.-30.8.1979, 141 pages, 1979.
 4. Suomen kielitiede 1980-luvun kynnyksellä : symposium Turussa 30.11.-1.12. 1979, 250 sivua, 1980.
 5. Kaksikielisyyskysymyksiä : seminaari Helsingissä 3.10.1980, 92 sivua, 1981.
 6. Kielitieteen ja filosofian suhteesta : esitelmätilaisuus Helsingissä 24.1.1981, 89 sivua, 1981.
 7. Sananmuodostuksen ongelmia : seminaari Seilissä 3.-4.9.1981, 164 sivua, 1981.
 8. Viitekehykset, hahmontunnistusprosessit ja luonnollinen kieli : esitelmätilaisuus Helsingissä 16.1.1982, 52 sivua, 1982.
 9. Lauseenjäsennyksen perusteet : seminaari Seilissä 9.-10.9.1982, 138 sivua, 1982.
 10. Näkökulmia semantiikkaan : esitelmätilaisuus Helsingissä 21.1.1983, 61 sivua, 1983.
 11. The Status of Corpus-Based Study in Syntax, Seili 8.-9.1983, 113 pages, 1983.
 12. Puhuttu kieli, kirjoitettu kieli ja kielen muutos: seminaari Tvärminnessä 12.-13.10.1984, 135 sivua, 1984.
 13. Näkökulmia kielentutkimukseen : Espoon kollokvion 12.-13.9.1986 esitelmiä, 58 sivua, 1987.
Kielitieteellisiä lastuja
 • Kielitieteellisiä lastuja 1. (1981)
 • Kielitieteellisiä lastuja 2. (1982)
 • Kielitieteellisiä lastuja 3. (1983)
 • Kielitieteellisiä lastuja 4. (1983)
 • Kielitieteellisiä lastuja 5. (1984)