skyglossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä.

SYMPOSIUMIT, WORKSHOPIT, JNE.
VUOSIKOKOUKSET
2019
Vuosikokous pidettiin tiistaina 26.02.2019 Tiedeiten talossa. Tämän vuoden esitelmä piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Atilla Atasoy (Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, Itä-Suomen yliopisto) työstänsä "Simulating Grammatical Encoding with Multi-Label Decision Tree Classifiers — An Investigation into the Loci of Impairment in Turkish-Speaking Individuals with Agrammatism".
2018
Vuosikokous pidettiin perjantaina 28.02.2018 Tiedeiten talossa. Tämän vuoden esitelmä piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Aku Rouhe (Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos, Aalto-yliopisto) työstänsä "Finite state models for recognition and validation of read prompts.".
2017
Vuosikokous pidettiin perjantaina 26.02.2017 Tiedeiten talossa. Tämän vuoden esitelmä piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Eero Talvitie (HY) työstänsä "К вопросу о первичных долгих гласных в тунгусо-маньчжурских языках". Esitelmän otsikko oli "Kantatunguusin vokaalijärjestelmän rekonstruktio".
2016
Vuosikokous pidettiin perjantaina 26.02.2016 Tiedeiten talossa Helsingissä. Tämä vuoden esitelmä piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Tapio Keihäs (HY). Gradunsa aihetta käsitellevä esitelmän nimi oli "¿Ser y hablar quechua? Intiaaninuorten omakohtainen näkemys Ayacuchon sosiolingvistisesta todellisuudesta – Ideologioita ja identiteettejä metakielellisessä diskurssissa".
2015
Vuosikokous pidettiin perjantaina 27.02.2015 tavallisessa Tiedeiten talossa. Tämän vuoden esitelmän piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja. Molemmat pitivät esitelmä heidän omasta työstään: Gaïdig Dubois (Helsingin yliopisto, suomen kieli ja kulttuuri) esitti työnsä "Luulin itseäni onnelliseksi. Mentaalimuutosmuotin rakenne ja käyttö" ja Jenna Kanerva (Turun yliopisto, tietojenkäsittelytieteet) esitti oman työnsä "Beyond Treebanking: Developing Methods and Resources for Finnish Syntactic and Semantic Analysis".
2014
Vuosikokous pidettiin maanantaina 17.02.2014 Tieteiden Talossa. Tämän vuoden esitelmän piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Mari Nikonen (HY) työstänsä "Kysymysten prosodiaa ja syntaksia. Thainkielisten suomeoppijoiden kysyvät konstruktiot keskustelussa".
2013
Vuosikokous järjestettiin maanantaina 11.2.2013 Tieteiden talossa. Vuosikokousesitelmän piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Sanna Ala-Sippola (HY) työstään "Agentin ilmaiseminen suomalaisessa viittomakielessä".
2012
Vuosikokous pidettiin torstaina 16.2.2012 Tieteiden talossa. Esitelmän piti SKY:n pro gradu -kilpailun voittaja Nea Auhtola (HY) työstään "Kohärenz im Gespräch: Zur Herstellung von Diskurskohärenz und common ground mittels der Quaestio-Bewegung am Beispiel von studentischen Konversationen des TAITO-Projektes".
2011
Vuosikokous järjestettiin perjantaina 11.2. Tieteiden talossa. Vuosikokousesitelmän piti SKY:n pro gradu ?palkinnon voittaja Ella Vihelmaa yhdessä ohjaajiensa Andrew Chestermanin ja Ulla Tuomarlan kanssa esitelmän "Les Soucis du Pinson: La Question de la traduction interspécifique".
2010
Tämänkin vuoden vuosikokous (26.2.2010) pidettiin Tieteiden talossa. Professori Elizabeth Couper-Kuhlen (Helsingin yliopisto) piti vuosikokousesitelmän aiheesta "'Positionally sensitive grammar': The case of newsmarks".
2009
Vuosikokous pidettiin 20.2.2009 Tieteiden talossa. Kokouksen yhteydessä dosentti Ilona Herlin (Helsingin yliopisto) ja dosentti Matti Miestamo (Helsingin yliopisto) pitivät esitelmän aiheesta "SKY Journal of Linguisticsin 10 vuotta fennistin ja typologin näkemänä".
2008
Vuosikokous 2008 järjestettiin Helsingissä 22. helmikuuta Tieteiden talossa. Professori Marja Leinonen (Helsinki) piti Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa esitelmän aiheesta "Depiktiiviset sekundaarit predikaatit suomen kielessä".
2007

SKY:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta perinteiseen tapaan Tieteiden talolla. Tilaisuudessa alustivat professorit Riho Gr?nthal (itämerensuomalaiset kielet, HY), Jussi Niemi (yleinen kielitiede, JoY) ja Anna Mauranen (englannin kieli, HY), ja heitä kommentoivat Jussi Ylikoski (Giellagas-Instituutti, OY), Jouni Rostila (saksan kieli ja kulttuuri, TaY) ja Laura Visapää (suomen kieli, HY).

2006

SKY:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä perjantaina 24.2. Tieteiden talolla. Vuosikokouksen aluksi Fred Karlsson esitelm?i aiheesta "Kielten kompleksisuuden viimeaikaisia tuloksia". 

2005

SKY:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä 25.2. Paikkana oli jälleen Tieteiden talo. Vuosikokousesitelmän piti Juhani Klemola Tampereen yliopistosta.

2004

SKY:n vuosikokous järjestettiin helmikuun 13. päivä Helsingissä Tieteiden talolla. Vuosikokousesitelmän piti professori Yaron Matras (yleinen kielitiede, University of Manchester) aiheesta "Advances in the study of Romani". Professori Matrasin tutkimuksesta saa lisätietoja seuraavilta internet-sivuilta:

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/yaron.matras.html

The Morphosyntactic Typology of Romani Dialects: Database Enhancement Project

http://romani.humanities.manchester.ac.uk/rms/

2003

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14. helmikuuta 2003. Kokouksessa Ph.D. Marja-Liisa Helasvuo (suomen kieli, Turun yliopisto) piti esitelmän aiheesta "Mitä interaktionaalinen kielitiede voi tarjota lingvistiikalle? Esimerkkinä suomen passiivi".

2002
Vuonna 2002 juhlittiin vuosikokouksen yhteydessä yhdistyksen 25. syntymäpäivää. Perinteisen vierailuluennon sijaan jäjestettiin symposiumi aiheesta Sijoittelua - sija kielellisenä ilmiönä.
2001

Vuosikokouksensa yhteydessä SKY järjesti perinteisesti vierailuluennon. Vuonna 2001 puhujana oli professori Michael Tomasello (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).

KESKUSTELUTILAISUUKSIA KIELITIETEEN PÄIVILLÄ

Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista:

 • Vuoden 2011 Kielitieteen päivillä SKY oli paneelikeskustelun järjestäjänä ajankohtaisesta aiheesta "Kielipolitiikka ja kielitieteilijän vastuu". Lyhyt kuvaus: Kielipolitiikka on herättänyt viime aikoina paljon intohimoja ja hyvinkin kärkeviä kannanottoja. Yhtäältä on kyse kouluissa opetettavista kielistä, toisaalta laajemmista kysymyksistä. Kielitieteilijän mielipiteet perustuvat enemmän tutkimukseen kuin median, mutta mielipiteitä saa ja pitää tieteilijälläkin olla. Mikä on kielitieteilijän vastuu? Millaisia ovat tutkimukseen perustuvat mielipiteet? Miten niitä pitäisi tuoda esille niin, että niillä voitaisiin vaikuttaa kielipoliittisiin päätöksiin? Paneelissa puhetta johti Marjo Vesalainen. Panelisteina olivat Mia Halonen (Jyväskylä (SOLKI)), Irma Hyvärinen (Helsinki), Fred Karlsson (Helsinki), Harri Mantila (Oulu), Alexandre Nikolaev (Joensuu) ja Janne Saarikivi (Helsinki).
 • Vuoden 2009 Kielitieteen päivillä SKY isännöi paneelikeskustelua "Yleistä, yksittäistä vai yhteistä kielitiedettä?", jossa keskusteltiin yleisen kielitieteen ja yksittäiskielten tutkimuksen välisistä eroista ja samankaltaisuuksista.
 • Vuoden 2008 Kielitieteen päivillä SKY järjesti paneelikeskustelun "Uhka siellä, haaste täällä - mistä into tutkimukseen?" nuorten kielentutkijoiden tilanteesta.
 • Vuoden 2007 Kielitieteen päivillä SKY järjesti keskustelutilaisuuden aiheesta "Kielitieteen ja muiden tieteiden kosketuspintoja".
 • Vuoden 2006 Kielitieteen päivillä SKY:n puheenjohtaja Urpo Nikanne isännöi "Kielitieteen vaikuttavuus" -keskustelutilaisuutta, jossa alustivat Pirkko Nuolijärvi, Anne Mäntynen ja Matti Leiwo.
 • Vuoden 2005 Kielitieteen päivillä SKY järjesti työpajan.
 • Vuoden 2004 Kielitieteen päivillä Tallinnassa SKY järjesti paneelin aiheesta "Mitä annettavaa virolaisilla ja suomalaisilla kielentutkijoilla on toisilleen".
 • Vuoden 2003 Kielitieteen päiville SKY kutsui Brian MacWhinneyn plenaristiksi. Kielitieteen päivät Joensuussa 15.-16.5. 2003
 • Vuoden 2002 keskustelu koski aihetta "Kieli ja aika"
 • Vuonna 2001 puheenaiheena oli suomalaisen kielentutkimuksen moniäänisyys
 • Vuoden 2000 keskustelutilaisuudessa puhuttiin pohjoisten vähemmist?jen kielitilanteesta
 • Vuonna 1999 aiheena oli Ammatti: kielitieteilijä
OHJELMAA TIETEEN PÄIVILLÄ

Tieteen päivät on eri alojen tiedettä ja tieteen tuloksia popularisoiva tapahtuma, eräänlainen tiedefestivaali, joka järjestään joka toinen vuosi Helsingissä. SKY on tarjoillut päivillä erilaista ohjelmaa:

 • Vuonna 2005 SKY osallistui Tieteiden yöhön osallistumalla ns. Akateemisiin vartteihin, jossa Maria Vilkuna ja Auli Hakulinen pitivät esitelmät; järjestämällä posterinäyttelyn (Vuorovaikutuslingvistiikka, Marja-Liisa Helasvuo; Kielenhuolto, Riitta Eronen, Sari Maamies ja Raija Moilanen; Typologia, Matti Miestamo; Generatiivinen kielioppi, Kaius Sinnemäki & Pauli Salo; Sosiolingvistiikka, Johanna Vaattovaara et kumpp.; Kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, Ilona Herlin, Minna Jaakola & Jaakko Leino); sekä "lingvistipäivystyksen", jossa kaksi kielitieteilijää vastasi kysymyksiin posterinäyttelyn yhteydessä.
 • Vuonna 2003 järjestettiin näyttely, jonka teemana oli maailman kielitilanne ja kielten uhanalaisuus. Näyttelyn löydät klikkaamalla tästä.
 • Vuonna 2001 järjestettiin keskustelutilaisuus suomen kieliopista. Suomen kielen uuden deskriptiivisen kieliopin kirjoittajat Auli Hakulinen, Vesa Koivisto, Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna esittelivät kielioppia ja kertoivat sen laatimisesta.
 • Vuonna 1999 järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta. Pirkko Nuolijärvi puhui aiheesta "Suomen kielitilanne 2000-luvulla". Jan-Ola Östman taas alusti teemasta "Miten maailmasta tulisi parempi paikka, jos kielitieteijät saisivat vallan?"
VANHAT KOTISIVUT

http://www.ling.helsinki.fi/sky/vanhasky/

Takaisin alkuun

 

 

Last modified:Tuesday, 28-Feb-2023 14:27:10 EET