skyglossi   - English -
Suomen kielitieteellinen yhdistys
The Linguistic Association of Finland

KIELITIETEELLISIÄ LINKKEJÄ

MAAILMALLA
 • The Linguist List
 • Association for Linguistic Typology

  Uhanalaiset kielet
 • Foundation for Endangered Languages
 • Endangered Languages Fund
 • Terralingua
 • Sähköpostilista: endangered-languages-l
 • DOBES - Documentation of Endangered Languages
 • Tapani Salmisen kotisivut
 • SUOMESSA
  Yhdistyksiä
 • Kotikielen seura
 • Nykysuomen seura
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
 • Suomalais-Ugrilainen seura
 • Suomen Kielen Seura
 • Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA
 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry
 • Uusfilologinen yhdistys r.y.
  Kielitieteellisten yhdistysten julkaisuja
 • Puhe ja kieli
 • Sananjalka
 • Virittäjä
  Tutkimuslaitoksia
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskus