Yearbook of the Linguistic Association of Finland, vol 1:1988SKY:n sivuille

Edited by Östman Jan-Ola Nikanne Urpo Jokinen Kristiina & Wiik Kalevi ISSN 1456-8438

The journal is available for download in pdf-format. You should be able to view any of the available pdf-files using any available pdf-reader.

This is the electronic version of the print-only 1988 Yearbook. Only the articles and sections for which we have received permission to publish online are available. If you are the author of one of the articles or sections not available online, and you would like to have it available on this site, please contact us.

CONTENTS:

Preface and table of contents of Yearbook of the Linguistic Association of Finland 1 (1988)
[ download ]

Articles:

Carlson Lauri:
Unifikaatiokielioppi formalismina

Holmberg Anders:
OM GB-teori: på väg mot en realistisk teori om universell grammatik
[ download article ]

Häkkinen Kaisa:
Keskustelua suomen morfofonologian kuvaamisesta
[ download article ]

Itkonen Esa:
Postmodernismi ja kielitiede
[ download article ]

Jokinen Kristiina:
Kategoriakielioppi
[ download article ]

Karlsson Fred:
Humanistit "tietoyhteiskunnassa"
[ download article ]

Kukkonen Pirjo:
X-bar-syntaksi ja ruotsin kielen NP historiallisesta näkökulmasta
[ download article ]

Leino Pentti:
Kieli tilakieliopin kehyksessä nähtynä

Määttä Urho:
Morfofonologia tutkimuksen kohteena
[ download article ]

Nordström Ritva:
Tekstin tiiviys Albert Camus'n romaanissa "La Peste" ja sen suomennoksessa
[ download article ]

Nyman Martti:
Abstrakta fonem och modeller som förstår bara "modelska"

Sundman Marketta:
Vilken roll spelar rollen?
[ download article ]

Östman Jan-Ola:
Konstruktiokielioppi
[ download article ]

Squibs:

Metsä-Heikkilä Kaija:
Demonstratiivipronominin valinta

Metsä-Heikkilä Kaija:
Ensimmäisen ja toisen persoonan subjektipronominin ilmaiseminen

Metsä-Heikkilä Kaija:
Toisen persoonan imperatiivikäsky

Metsä-Heikkilä Kaija:
Toistopredikaatin sisältävä lause

Östman Jan-Ola:
English love: temporary or permanent?
[ download squib ]

 

| SKY homepage |